Comandă telefonic

0730 030 248
Wishlist
0 Coș

Niciun produs în coș.

Transport în 72 de ore

Comandă telefonic

0730 030 248

REGULAMENT OFICIAL
CAMPANIE VOUCHER VACANTA

Prezentul Regulament (denumit in continuare ”Regulamentul Oficial”) are scopul de a informa Participantii cu privire la termenii si conditiile de desfasurare a Campaniei initiate de Organizator. Participantii sunt persoanele fizice care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute în prezentul Regulament Oficial

SECTIUNEA 1 – ORGANIZATOR

1. Organizatorul Campaniei (denumita in cele ce urmează ”Campanie”) este  LADYBUG INVESTMENT S.R.L., avand sediul social in Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr.253 A, lot 1, parter, în suprafață de 396,95 mp, camerele 3,4,5,7,8,9,10. Jud. Ilfov, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J23/2379/2018, codul de înregistrare fiscala RO35299925, contul bancar nr. RO74BTRLRONCRT0329740901 deschis la Banca Transilvania, reprezentata de Gina Georgiana Maican, în calitate de administrator (denumita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”).

1.2. Prin simpla participare la Campanie, Participanții declara ca vor respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, potrivit celor menționate în cuprinsul său.

1.3. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit, pe durata Campaniei, pe site-ul oficial www.bewellstore.ro.

SECTIUNEA 2 – LOCUL ȘI PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

2.2. Campania se va desfășura începând cu data de 15.06.2021 ora 00:00 și până la data de 15.08.2021, ora 23:59, pe site-ul www.bewellstore.ro

2.3. După încetarea Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la aceasta. Cu alte cuvinte, înscrierile înainte sau după perioada menționată la art.2.2. din Regulament nu se iau în considerare.

SECTIUNEA 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adresează oricărei persoane fizice care are domiciliul sau reședința în una dintre țările membre ale Uniunii Europene, cu vârsta de peste 18 ani, care urmează pașii concursului.

3.2. Pentru a intra în campanie, participantul trebuie să efectueze o comandă minimă în valoare de 300 de lei pe site-ul www.bewellstore.ro, comandă ce trebuie finalizată și plătită. În cuprinsul comenzii efectuate, participantul trebuie să indice datele sale de contact (număr de telefon sau adresă de e-mail).

3.3. Nu sunt eligibili participanții care, deși efectuează o comandă pe care o finalizează și o plătesc, returnează produsele comandate.

3.4. Nu pot participa la concurs angajații Organizatorului, precum și membri familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție), chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul regulament.

3.5. Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament și a eventualelor acte adiționale de către toți participanții la Campania promoțională, precum și consimțământul participanților ca datele lor cu caracter personal (nume și prenume, nr. de telefon și adresa de email, localitatea de reședință, vârstă etc.) să fie prelucrate de către Organizator în scopul verificării încadrării în condițiile de participare și a acordării premiului.

3.6. Prin participarea la Campanie, participantul este de acord ca datele sale personale să fie utilizate de către Organizator.

3.7. Furnizarea de către participant a datelor sale cu caracter personal echivalează cu exprimarea consimțământului său în vederea prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopul bunei derulări a Campaniei.

SECTIUNEA 4 – MECANISMUL SI PREMIUL CAMPANIEI

4.1. Pentru înscrierea automată în campanie, participanții trebuie să facă cumpărături online pe site-ul www.bewellstore.ro, pe toată durata Campaniei (15.06.2021 ora 00:00 și până la data de 15.08.2021, ora 23.59 inclusiv).

4.2. Participarea este validată automat dacă comanda efectuată este în valoare de minimum 300 de lei, indiferent daca îi sunt adăugate coduri de reducere sau face parte dintr-o altă campanie promoțională.

4.3. De asemenea, o condiție esențială pentru participarea și câștigarea Campaniei este ca produsele comandate și plătite în valoare de minimum 300 de lei de pe site-ul www.bewellstore.ro să nu fie returnate.

4.4. Câștigătorul și o persoană de rezervă vor fi desemnați aleatoriu, prin tragere la sorți, prin intermediul website-ului https://www.random.org. Tragerea la sorți va avea lor în data de 16 august 2021 la sediul Bewell Store în fața unui avocat,  dată la care se va extrage potențialul câștigător al premiului și o persoană de rezervă care, în cazul invalidării câștigătorului, se va substitui acestuia, în ordinea extragerii lor.

4.5. Premiul acordat câștigătorului Campaniei constă într-un voucher în valoare de 3.000 EURO, emis de Agenția de turism MARBONA cu o valabilitate de 12 luni de la data emiterii sale. Astfel, valoarea totală a premiului acordat este de 3.000 EURO.

4.6. Câștigătorul își poate alege destinația de vacanță din portofoliul de destinații disponibil la Agenția de turism Marbona https://www.marbona.ro. De asemenea, își poate alege perioada, precum și numărul de persoane cu care va merge în vacanță.

4.7. În cazul în care Pachetul ales de câștigător depășește suma de 3.000 euro aferentă voucherului, acesta va suporta diferența de preț.

4.8. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii/bunuri sau servicii și nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

4.9. În cazul în care câștigătorul refuză să beneficieze de premiu (nu dorește să intre în posesia premiului, nu poate fi apelat/nu răspunde pe numărul de telefon oferit la momentul comenzii, nu răspunde la e-mailul indicat în comandă) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

4.10. Câștigătorul premiului va fi informat de către Organizator, în termen de o zi lucrătoare de la data extragerii.

4.11. Atribuirea premiului se va efectua în termen de 3 zile de la validare. Voucherul în valoare de 3.000 EURO se va expedia prin e-mail, acesta fiind în format electronic.

4.12. Câștigătorul este obligat să utilizeze voucherul primit la Agenția de Turism Marbona în termen de cel mult 12 luni de la data emiterii sale.

4.13. Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi, de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării la această Campanie. Fără a limita cele menționate mai sus, Premiul oferit de catre Organizator este oferit „ca atare”, fara garanții suplimentare, explicite sau implicite.

4.14. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti (inclusiv de Participantii declarati castigatori) nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

4.15. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei / unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor;

b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului;

SECTIUNEA 5 – TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

5.1. Organizatorul va calcula si va plati din suma bruta a premiului, impozitul final datorat pentru venituri obtinute de castigator in conformitate cu dispozitiile Legii Nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.2. Orice alte obligatii de natura fiscala,altele decât cele de la pct-ul 5.1., in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului. 5.3. Prin simpla participare la Campanie, castigatorul declara ca este de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

SECTIUNEA 6 – LITIGII

6.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

SECTIUNEA 7 – SUSPENDAREA/INCETAREA CAMPANIEI

7.1. Campania va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in art.2.2 din prezentul Regulament Oficial in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania. Intr-un astfel de caz, Organizatorul va anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

SECTIUNEA 8 – CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. In scopul organizarii acestei Campanii, respectiv executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor pe care le are Organizatorul, indeplinirii obligatiilor legale care ii revin si a intereselor sale legitime (extragerea si validarea castigatorului, atribuirea premiului, indeplinirea obligatiilor legale care revin organizatorilor de campanii promotionale, realizarea de rapoarte statistice, pastrarea evidentelor privind Participantii si corectitudinea tragerii la sorti), LADYBUG INVESTMENT S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor (denumiti in cele ce urmeaza ”Persoane vizate”), actionand in calitate de operator cu privire la acestea, cu respectarea prevederilor legale, cum ar fi, dar fara a se limita la, Regulamentul (UE) 679/2016.

8.2. Datele cu caracter personal prelucrate in scopurile mentionate la pct.9.1 sunt: numele, prenumele, CNP-ul, adresa, nr. de telefon. Datele vor fi colectate in scopul participarii la Campanie, restul datelor vor fi colectate doar in cazul castigatorului pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premiu. Furnizarea datelor de catre Participanti nu este obligatorie. Refuzul furnizarii acestora atrage imposibilitatea participarii la Campanie sau al castigarii premiului.

8.3. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau persoanelor imputernicite de Organizator implicate in organizarea prezentei Campanii.

8.4. Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Organizatorului inclusiv obligatiilor in materie fiscala si in materia arhivarii.

8.5 Persoana vizata beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si in fata instantei. Persoana vizata poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la adresa Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr.253 A, lot 1, parter, în suprafață de 396,95 mp, camerele 3,4,5,7,8,9,10. Jud. Ilfov – in att. LADYBUG INVESTMENT S.R.L.

8.6. La nivelul LADYBUG INVESTMENT S.R.L. s-a numit un Ofiter pentru Protectia Datelor (”OPD”), care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa: info@bewellstore.ro 8.7. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma ca au primit informatii privind prelucrarea datelor lor cu caracter personal de catre LADYBUG INVESTMENT, astfel cum sunt prevazute in prezentul document.

SECTIUNEA 9 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

9.1. Conform legislației în vigoare, forța majoră înseamă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de cel care este ținut să își îndeplinească anumite obligații în baza acestui Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau intarzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea/punerea în aplicare a acestuia de către Organizator, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi implicată sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

Prezentul Regulament poate fi modificat prin Act Adițional.

LADYBUG INVESTMENT S.R.L.
Prin Administrator Gina Georgiana Maican

Data ultimei modificari:
14.06.2021

Puteti descarca regulamentul accesand acest link.
Închide Coșul tău
Nu aveți niciun produs în coș.
Puncte